Presentació

La Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans, davant la significació i la rellevància de la data del 2014, ha decidit commemorar els tres-cents anys de la fi de la Guerra de Successió Espanyola a Catalunya i de l’emblemàtica jornada de l’Onze de Setembre. Aquesta commemoració consistirà en la celebració d’un congrés científic sobre les causes, les conseqüències i el desenvolupament de la guerra en l’àmbit de Catalunya i del conjunt dels Països Catalans. Aquest congrés té com a objectiu establir un balanç de la producció investigadora i de les reflexions dels especialistes sobre uns esdeveniments que han resultat cabdals en l’evolució de la formació històrica catalana.