Inscripcions

L’assistència al congrés és gratuïta, però cal inscriure-s’hi prèviament.

Fi del període d’inscripcions: 20 de febrer de 2014 o fins que s’exhaureixin les places. Un cop passat aquest termini us podeu inscriure presencialment, si hi ha places disponibles, a la mateixa entrada de la sala.

Es lliurarà certificat d’assistència de l’IEC a qui ho sol·liciti i assisteixi a un mínim del 80% de les sessions.

Aquest congrés ha estat reconegut com activitat de formació reconeguda pel Departament d’Ensenyament. Per obtenir el certificat d’aprofitament cal assistir a un mínim del 80% de les sessions i lliurar el resum de dues de les ponències amb una extensió màxima de 3 fulls abans del dia 10 de març a l’adreça sha@iec.cat.

Les inscripcions per internet estan tancades